People
Student
Location: Home -> People -> Student

*student list ordered by the entrance year, from year 2014-Present

2019 

PhD Student: Qihao Zhu, Jialiang Han, Xin Gao, Chengxu Yang, Huangzhao Zhang, Ningyu He, Yifan Chen, Wenjie Zhang, Zhengyin Chen, Dawei Zhang, Zeyu Sun, Zhehao Zhao, Jianyu Wu, Chaohe Zhang, Kai Gao, Shijun Wu, Mengdan Fan, Jinyi Liu, Shaokun Zhang, Shaohang Weng 

Master Student: Yang Lin, Dian Jin, Xinglu Pan, Yuanqiang Liu, Sijie Shen, Muyuan Cui, Zhenyu Zang, Zhongyuan Shan


2018 

PhD Student: Deyu Tian, Fuqi Lin, Zhenpeng Chen, Pengcheng Li, Youwei Zeng, Guancheng Wang, Wenhan Wang, Feng Li, Ziqi Zhang, Zhaopeng Liu, Kun Liu, Yixing Luo, Boyang Zhang, Chaoran Luo 

Master Student: Xiaohan Sun, Yangyang Huang, Shuyu Zheng, Feifan Huang, Yanbin Cao, Chao Wang, Lecong Zhang, Hang Yin, Yan Li, Shuai Lu, Qingtao Li, Muhan Ceng, Xinyuan Liu, Jingyue Gao, Chunyang Ling, Simin Guo, Ye Qiu, Wenqi Sun, Jiameng Guo, Zhao Yang, Xiaohe Qiao, Yiqing Guo, Lingjie Huang, Xin Wu


2017 

PhD Student: Hanmin Qin, Daming Zou, Su Zhang, Kai Yang, Weiyan Chen, Fang Liu, Enze Yi, Jianyi Zhou, Wenjie Chu, Bingyan Liu, Jingru Chen, Min Wang, Junyu Chen, Xiaomin Wang, Xu Chu, Jabeen Syeda Huma 

Master Student: Yujian Zhu, Zhiyu Sun, Jialun Shao, Jiachen Zhang, Lei Cui, Hualong Zhang, Shuai Lou, Ziyue Yang, Xupu Wang, Rui Men, Bolin Wei, Xinyue Zhang, Zhe Gao, Yuhan Wei, Pei Wang, Yue Zhang, Yulin Xu, Shuang Tang, Feng Wang, Yuxin Zhao, Ying Qian, Shaoqin Liu, Zeyu Sun


2016 

PhD Student: Ruiyang Gao, Jingjing Liang, Qi Shen, Liantao Ma, Kaidong Wu, Yiling Lou, Xuan Lu, Junming Ma, Zhiyuan Feng, Bo Shen, Xin Tan, Nianyu Li, Kai Niu, Chunhui Wang 

Master Student: Chenyan Hua, Daokun Jiang, Qingying Chen, Guangju Peng, Yanwei Bai, Yuxiang Wang, Jiu Wen, Wenjun Wang, Zhe Liu, Hongxuan Liu, Mozhen Shi, Jingwei Xu, Zhenpeng Chen, Guangli Lv, Yehong Zhong, Zhang Chen, Xiao Ning, Yuxuan Liu, Ran Jia, Ting Zhu, Yuan Chang, Boyuan Li, Qiao Wang, Jiahao Liu, Youwei Zeng


2015

PhD Student: Jie Zhang, Yi Jiang, Bo Wang, Mengwei Xu, Yi Zong, Junyi Ma, Jiajun Jiang, Xing Hu, Yingkui Cao, Yuxia Zhang, Chengjie Li 

Master Student: Zhen Huang, Yuchong Luo, Shuhui Zhang, Chao Xin, Xudong Shan, Zhaoping Zhou, Zihao Tang, Jingyue Liang, Zhicheng Cui, Wei Shao, Xiaohui Zhou, Zhifan Zhang, Hao Jia, Xinxi Jiang, Qimu Zheng, Wenpeng Li, Jinan Ni, Daming Zou, Ran Wang, Xiaoxi Wang, Peidong Liu, Yibo Wang


2014 

PhD Student: Dan Wu, Xuan Li, Tianqi Zhao, Huoran  Li, Bo  An, Zeqi  Lin, Yuanchun  Li, Junjie  Chen, Feifei  Tu, Ruru Yue, Yi Liu, Yuanduo He

Master Student: Linfei Zang, Yuxiang Luo, Zeyan Lin, Da Cui, Ding Xia, Huanhuan Liu, Xiaobo Yang, Zheng Lan, Weize Zhao, Rongrong Qi, Huashan Lin, Zijian Qiao, Xiaomin Zhu, Jie Wang, Yunnan Xu, Ziang Ma, Xiao Lv, Bao Li, Haiteng Li, Binding Dai, Xiaodong Yang, Wenxiang Hu, Xiaoning Wang, Kai Yang, Hu Wang
Copyright © Software Engineering Institute, Peking University

Room 1541, Science Building 1, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R.China 100871